Zasady ogólne

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą witrynę internetową oraz do zapewnienia poufności danych w każdym momencie korzystania ze strony na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych , w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanym dalej „RODO” oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Jeżeli w ramach korzystania z naszej strony internetowej udostępnisz nam jakiekolwiek dane osobowe, to wówczas ich ochrona jest dla nas priorytetem, dlatego zapewniamy Cię, że dane te będą:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
 • przechowywane na zabezpieczonych serwerach. W tym celu wykorzystywać będziemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych, jakie będą na ten moment dostępne. Dane te będą zapisane na specjalnym serwerze chronionym zaporą sieciową, która zwiększa bezpieczeństwo przechowywania danych. Dostęp do serwera przysługiwać będzie wyłącznie uprawnionym i odpowiednio przeszkolonym osobom.

W związku z tym, w trosce o Twoją prywatność oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, wprowadziliśmy niniejszą Politykę określającą w szczególności zasady dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest HOTEL BLOW UP HALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-891), ul. Tadeusza Kościuszki 42, NIP: 7831863919, REGON: 52307232200000, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, który prowadzi Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000991245. Oznacza to, że jeśli udostępnisz nam swoje dane osobowe to wówczas jako administrator decydować będziemy o celu i sposobach przetwarzania podanych przez Ciebie danych.

Dane kontaktowe administratora

Możesz się z nami skontaktować pisemnie na podany powyżej adres, e-mailem na adres: [email protected].

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Jeżeli udostępnisz nam swoje dane, to będziemy je przetwarzać w celu

 1. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej usługi (art. 6 ust. 1b RODO),
 2. zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym, aby wykryć oszustwa i nadużycia – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO).
 3. dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać usługi – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO).

Odbiorcy danych

W celu umożliwienia korzystania z naszych usług, korzystamy z wsparcia kilku zewnętrznych firm. Dlatego też dane osobowe, które przetwarzamy, mogą być przekazywane do:

 • dostawcy usług hostingu strony WWW: Oxide Hosting, Unit 19642, PO Box 92, Cardiff, CF11 1NB,
 • podmiotu świadczącego usługi księgowe dla nas: Jantex Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Zielnikach.

Na naszej stronie internetowej korzystamy również z Google Analytics w celu monitorowania i analizy ruchu. Oznacza to, że przekazujemy część danych osobowych użytkowników do Google Ireland Ltd. i Google LLC – firmy z siedzibą w Mountain View, Kalifornia. Dlatego też możemy przechowywać pliki cookie Google Analytics na Państwa urządzeniu zgodnie z postanowieniami dotyczącymi plików cookie, o których mowa powyżej. Podstawą prawną przekazywania danych do USA są Standardowe Klauzule Umowne – specjalna wersja umowy, zaakceptowana przez Komisję Europejską.

Dodatkowo, w związku z odwiedzaniem naszych fanpage’ów na platformach mediów społecznościowych, możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 • Facebook Ireland Limited – ten podmiot przetwarza dane osobowe związane z odwiedzaniem naszego fanpage’a na Facebooku, Instagramie lub kontaktowaniem się z nami za pośrednictwem Messengera. Jest to spółka zależna od Facebook Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA. Przekazywanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, specjalnej umowy, model której został zatwierdzony przez Komisję Europejską,
 • Google Ireland Limited – ten podmiot przetwarza dane osobowe związane z odwiedzaniem naszego fanpage’a na YouTube. Jest to spółka zależna od Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA. Przekazywanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, specjalnej umowy, model której został zatwierdzony przez Komisję Europejską,
 • LinkedIn Corp. z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, USA – ten podmiot przetwarza dane osobowe związane z odwiedzaniem naszego fanpage’a na LinkedIn. Przekazywanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, specjalnej umowy, model której został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych

Jeżeli podasz nam swoje dane osobowe, to będą one przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do celów przetwarzania.

 • jeżeli jesteś odwiedzającym naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak korzystasz z witryny i do czternastu miesięcy po Twojej ostatniej wizycie,
 • jeżeli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub przedstawicielem organizacji, z którą współpracujemy (mamy zawartą umowę), przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak trwa współpraca biznesowa z naszym klientem lub kontrahentem i do pięciu lat po zakończeniu takiej współpracy,
 • jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, skontaktowała się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak trwa kontakt między Tobą a nami. Po jego zakończeniu i upływie 3 miesięcy usuwamy dane osobowe, które w ten sposób zebraliśmy,
 • jeżeli jesteś osobą, która odwiedziła nasz profil na mediach społecznościowych, polubiła lub skomentowała post na mediach społecznościowych lub napisała do nas za pomocą aplikacji Messenger, przetwarzamy Twoje dane tak długo, jak istnieje nasz profil na takiej platformie społecznościowej, jednak nie dłużej niż przez czas, w którym jesteś użytkownikiem takiej strony,
 • jeżeli jesteś osobą, która zapisała się do naszej listy mailingowej – przetwarzamy Twoje dane osobowe do momentu zrezygnowania z naszej listy mailingowej lub po zakończeniu działań marketingowych, opierając się na liście mailingowej,
 • jeżeli uczestniczysz w procesie rekrutacyjnym, w przypadku przetwarzania w ramach trwającej rekrutacji – przetwarzamy Twoje dane osobowe do zakończenia procesu rekrutacyjnego. Jednak jeśli zgodziłeś się na udział w przyszłych rekrutacjach – przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres do 1 roku od momentu przekazania dokumentów rekrutacyjnych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do podanych danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. do przenoszenia danych, czyli otrzymania od nas dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dodatkowo masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Jednak przed jej cofnięciem mieliśmy prawo przetwarzać Twoje dane. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie, e-mailem na adres: [email protected].

 

Wymogi podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzanie danych podanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną nie stanowi profilowania, w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (tj. bez wpływu człowieka).

Odpowiedzialność

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci stały dostęp do strony, jednakże ze względu na techniczne ograniczenia nie możemy gwarantować, iż korzystanie z niej będzie przebiegało bez przerw. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu ze strony, które mogą wpłynąć na pogorszenie jakości świadczonych usług będą miały miejsce po ówczesnym poinformowaniu Ciebie z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzinnym. Każdorazowa przerwa w korzystaniu ze strony nie będzie dłuższa niż 5 godzin.

W wykonaniu obowiązków wynikających z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informujemy, że z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą potencjalnie wiązać się zagrożenia wywołane w szczególności działalnością „hackerów” internetowych, takie jak otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (spam), utrata danych lub możliwość „zainfekowania” Twojego systemu teleinformatycznego poprzez oprogramowanie różnego typu. By ograniczyć ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, pamiętaj, aby zawsze mieć na urządzeniu działający aktualny program antywirusowy oraz zachować ostrożność podczas instalacji każdego oprogramowania, otwierania korespondencji elektronicznej i załączników itp. oraz utrzymywać nadane Ci loginy czy hasła w ścisłej tajemnicy.

Pliki „cookies”

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie z którego korzystasz i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji treści niniejszej Polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone
HOTEL BLOW UP HALL Sp. z o. o.

Bądź na bieżąco